"toan" (Có 18 kết quả)

Người không thích tuyên truyền 'suông'

4 năm liền giữ vững kết quả học tập loại giỏi, 6 năm liền là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2020, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2019... cùng rất nhiều sáng kiến, bằng khen khác là bộ sưu tập thành tích của Thượng úy Nguyễn Viết Anh Tuấn, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 (Trường Quân sự Quân khu 9) đạt được trong suốt quá trình học tập và công tác. Đặc biệt, mới đây Anh Tuấn còn được bình chọn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, cán bộ đoàn xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Đọc Thêm