Tin Thị Trường

TP.HCM tiếp tục tăng giá trứng bình ổn từ 15/6

Sở Tài chính TP.HCM vừa có thông báo gửi đến các doanh nghiệp về việc cho tăng giá trứng gà, vịt trong chương trình bình ổn thị trường với mức tăng từ 1.200 đồng/vỉ 6 quả, và 2.000 đồng/vỉ 10 quả. Thời gian áp dụng kể từ 15-6-2022.

Đọc Thêm