Trang Chủ / Đời Sống / Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được rút BHXH 1 lần?

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được rút BHXH 1 lần?

Đời Sống

( PHUNUTODAY ) - Theo khoản 1 Điều 60 và khoản 1 Điều 77 Luật BHXH năm 2014 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, có hai mốc thời gian mà người lao động cần chú ý nếu muốn rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần sau khi nghỉ việc.

 

Theo đó, đối với các trường hợp người lao động đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm và không thuộc các trường hợp được rút bảo hiểm 1 lần ngay sau khi dừng đóng, người lao động sẽ được rút bảo hiểm xã hội 1 lần sau tối thiểu 1 năm nghỉ việc.

Người lao động được rút bảo hiểm xã hội 1 lần ngay sau khi nghỉ việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm.

- Lao động nữ làm cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm, đồng thời không tiếp tục đóng bảo hiểm tự nguyện.

- Người lao động ra nước ngoài để định cư.

- Người lao động mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng (như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế).

- Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được rút BHXH 1 lần?

Nếu như đã đủ điều kiện hưởng người lao động sẽ được hưởng BHXH 1 lần số tiền nhận được sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tô là Số năm tham gia BHXH của người lao động và Mức bình quân lương tháng đóng BHXH của người lao động;

Theo đó, căn cứ Khoản 2, Điều 8, Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính dựa theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

Mức hưởng BHXH = [(1,5 x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x số năm đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH x số năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi)]

Như vậy theo công thức trên người lao động khi muốn tính tiền BHXH nhận được cần xác định rõ thời điểm tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo mốc năm 2014. Người lao động có thời gian đóng nằm giữa mốc này cần hết sức lưu ý.

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được rút BHXH 1 lần?

Thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm có được rút BHXH 1 lần

Theo quy định, đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước đó.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được rút BHXH 1 lần?

Thời gian nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH một lần trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm có yêu cầu hưởng BHXH 1 lần nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 109, Luật Bảo hiểm xã hội cho Cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Nguồn: Nguồn phunutoday.vn

Người lao động nghỉ việc bao lâu thì được rút BHXH 1 lần? - Đời Sống