Trang Chủ / Tin tức / Hàng triệu người mừng thầm có thể dùng một loại thẻ thay thế hàng loạt giấy tờ từ 1/7/2024

Hàng triệu người mừng thầm có thể dùng một loại thẻ thay thế hàng loạt giấy tờ từ 1/7/2024

Tin tức

Hàng triệu người mừng thầm có thể dùng một loại thẻ thay thế hàng loạt giấy tờ từ 1/7/2024

6:00 | 26/03/2024

Để thuận tiện trong các giao dịch hành chính, từ 1/7/2024, công dân sẽ được cấp một căn cước điện tử có thể thay các loại giấy tờ quan trọng khi thực hiện các thủ tục.

Thẻ căn cước có thể dùng thay thế các loại giấy tờ nào từ 1/7/2024?

Theo Điều 20 Luật Căn cước, thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam.

Người dân được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp theo quy định tại Điều 22 Luật Căn cước.

Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Theo đó, thẻ căn cước có thể thay thế cho các giấy tờ sau đây để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch khác sau khi đã được tích hợp thông tin:

Thẻ bảo hiểm y tế.

Sổ bảo hiểm xã hội.

Giấy phép lái xe.

Giấy khai sinh.

Giấy chứng nhận kết hôn.

Giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

Cũng theo Điều 20 Luật Căn cước, trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau thì thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh là hộ chiếu, giấy thông hành.

Hàng triệu người mừng thầm có thể dùng một loại thẻ thay thế hàng loạt giấy tờ từ 1/7/2024

 Từ 1/7/2024, thẻ căn cước có thể dùng thay thế các loại giấy tờ. Ảnh minh họa: TL

Khi nào được tích hợp giấy tờ vào thẻ căn cước?

Theo Điều 22 Luật Căn cước 2023 quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp như sau:

Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp

1. Tích hợp thông tin vào thẻ căn cước là việc bổ sung vào bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước những thông tin ngoài thông tin về căn cước và được mã hóa. Thông tin được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

2. Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

3. Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

4. Người dân đề nghị tích hợp thông tin vào thẻ căn cước khi có nhu cầu hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Theo quy định trên, người dân được tích hợp giấy tờ vào Thẻ Căn cước khi có nhu cầu đề nghị tích hợp thông tin hoặc khi thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Thủ tục cấp thẻ căn cước: Phải cung cấp thông tin mống mắt

Việc cấp thẻ căn cước được quy định tại Điều 23 Luật Căn cước:

Đối với người dưới 14 tuổi

- Với trẻ dưới 06 tuổi:

Thực hiện cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 06 tuổi qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia.

Người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh: Thực hiện qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước.

Với đối tượng này, khi làm thẻ căn cước cũng không phải thu nhập đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học.

- Với trẻ từ 06 - dưới 14 tuổi: Cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện các công việc:

Trực tiếp đưa người này đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng, thông tin sinh trắc học.

Kê khai, ký, thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó.

* Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên:

Bước 1: Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành… để xác định chính xác người cần cấp thẻ. Nếu chưa có thông tin thì thực hiện cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 2: Thu thập đặc điểm nhân dạng, thông tin sinh trắc học: Ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước.

Bước 3: Người đề nghị cấp thẻ kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước.

Bước 4: Nhận giấy hẹn trả thẻ căn cước. Việc trả thẻ được thực hiện theo địa điểm trong giấy hẹn hoặc ở địa điểm khác nếu có yêu cầu và người này phải trả phí dịch vụ chuyển phát.

Như vậy, chỉ có trường hợp trẻ dưới 06 tuổi thì mới không lấy thông tin sinh trắc học là mống mắt còn các độ tuổi còn lại đều phải thực hiện lấy thông tin này.

Hàng triệu người mừng thầm có thể dùng một loại thẻ thay thế hàng loạt giấy tờ từ 1/7/2024

Hàng triệu người mừng thầm có thể dùng một loại thẻ thay thế hàng loạt giấy tờ từ 1/7/2024

Theo L.Vũ (th)

Nguồn: Nguồn thoidaiplus.suckhoedoisong.vn

Hàng triệu người mừng thầm có thể dùng một loại thẻ thay thế hàng loạt giấy tờ từ 1/7/2024 - Tin tức